THÔNG TIN

CHỨNG CHỈ ISO/IEC 17025

QUẢNG CÁO

tramatco
 

PHIEU YCKN

:: Cải cách hành chính

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-TTKN ngày 28 tháng 4 năm 2023 về Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 của Trung tâm Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Kiểm nghiệm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính (gọi tắt là CCHC) năm 2023, cụ thể file đính kèm.

Click vào đây để xem file đính kèm.

:: KH Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-TTKSBT ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bênh tật thành phố Đà Nẵng về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 của ngành y tế thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Kiểm nghiệm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (gọi tắt là CCHC) năm 2021, cụ thể như sau:

Kế hoạch Tuyên truyền CCHC tại TTKN năm 2021.

:: Báo cáo công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-TTKN ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Kiểm nghiệm về công tác cải cách hành chính năm 2021; Trung tâm Kiểm nghiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể xem link đính kèm.

Báo cáo Công tác CCHC tại TTKN 6 tháng đầu năm 2021.

:: Báo cáo công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021. (2)

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-TTKN ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Kiểm nghiệm về công tác cải cách hành chính năm 2021; Trung tâm Kiểm nghiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể xem link đính kèm.

Báo cáo Công tác CCHC tại TTKN 6 tháng đầu năm 2021.

:: Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của TTKN.

Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Kiểm nghiệm lập Kế hoạch về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, cụ thể cụ thể xem file đính kèm.

Kế hoạch Cải cách hành chính tại Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng năm 2021.

:: Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của TTKN.

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-SYT ngày 13 tháng 01 năm 2022 về công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Kiểm nghiệm xây dựng Kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2022. Cụ thể xem file đính kèm.

Kế hoạch Cải cách hành chính tại Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng năm 2022.

:: KH Về truyền thông Cải cách hành chính 2018.

Ngày 10 tháng 01 năm 2018, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số: 67/KH-SYT Về truyền thông Cải cách hành chính 2018 của ngành Y tế thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết xem file đính kèm: Kế hoạch số: 67/KH-SYT

:: Báo cáo kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2018.

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Trung tâm Kiểm nghệm ban hành Báo cáo số: 153/BC-TTKN về Báo cáo kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm: Báo cáo số: 153/BC-TTKN

:: Báo cáo kết quả thực hiện Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018.

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Kiểm nghệm ban hành Báo cáo số: 70/BC-TTKN về Báo cáo kết quả thực hiện Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm: Báo cáo số: 70/BC-TTKN

:: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

             Phải thường xuyên thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Các đơn vị khám, chữa bệnh ngành y tế thành phố Đà Nẵng phải thường xuyên thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đó là chỉ đạo của Bác sỹ Ngô Thị Kim Yến, TUV, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị khám, chữa bệnh ngành y tế thành phố Đà Nẵng phải thường xuyên thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Đó là chỉ đạo của Bác sỹ Ngô Thị Kim Yến, TUV, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị Triển khai kế hoạch và ký cam kết "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" do Sở Y tế - Công đoàn ngành y tế tổ chức vào chiều ngày 27/5.

Xem tiếp...

:: Kế hoạch Cải cách hành chính TTKN năm 2018.

TTKN Đà Nẵng ban hành KH về công tác Cải cách hành chính năm 2018, Chi tiết xin xem File đính kèm.

Kế hoạch Cải cách hành chính TTKN năm 2018.

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

YD CO TRUYEN 2

VKN ATVSTP

 

 

 

 
1

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3810.247     

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://kiemnghiemdanang.vn

 

TIN NHIEM WEB