THÔNG TIN

CHỨNG CHỈ ISO/IEC 17025

QUẢNG CÁO

tramatco
 

PHIEU YCKN

:: Tin chuyên ngành

:: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ dược liệu, thuốc cổ truyền

Ngày 13/4/2022, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số: 1696/SYT-NVD về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ dược liệu, thuốc cổ truyền, cụ thể như sau:

               Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm nghiệm;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

- Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn;

- Các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền.

Thực hiện Công văn số 228/YDCT-QLD ngày 23/3/2022 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ dược liệu, thuốc cổ truyền.

Để đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền lưu hành trên địa bàn, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị:

1. Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng tăng cường lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào các dược liệu như: Sinh địa, Ngưu tất, Tần giao, Hà thủ ô đỏ, Thiên ma, Đương quy, Mộc hương, Đại hoàng, Khương hoạt, Hoàng kỳ, Nhân sâm, Tam thất, Bạch truật, Hy thiêm, Diệp hạ châu.

2. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền khi nhập vào cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Định kỳ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại kho bảo quản theo đúng các quy định hiện hành.

3. Các cơ sở kinh doanh, sản xuất dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền tại cơ sở.

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân chỉ mua dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp.

5. Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc sử dụng sản phẩm có tên là ”Liên hoa thanh ôn” như một thuốc điều trị Covid 19. Tính đến thời điểm hiện nay, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền chưa cấp phép nhập khẩu hoặc cấp phép lưu hành đối với thuốc có tên “Liên hoa thanh ôn”. Vì vậy, Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh phucnv3-13/04/2022 14:40:01-phucnv3-phucnv3-phucnv3 2 2 đối với các sản phẩm có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid 19; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

        Chi tiết vui lòng Click tại đây để xem Công văn đính kèm.

 

 

:: Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4384/SYT-NVD V/v Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cụ thể như sau:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lô mỹ phẩm DCASH INTOUCH Tsubaki oil essential hair coat 20ml; số lô: JV1906-016/1; ngày sản xuất: 11/6/19; hạn dùng: 11/6/24; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 072/18/CBMP-BD; do Công ty TNHH Modern Cass International Cosmetics (Việt Nam) sản xuất, đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm (chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được).

2. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kiểm tra, thu hồi mỹ phẩm nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 26/11/2020.

3. Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Quản lý hành nghề y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

Chi tiết vui lòng Click tại đây để xem Công văn đính kèm.

Trung tâm Kiểm nghiệm trân trọng thông báo!

:: Thông báo thu hồi thuốc Trimoxtal.

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 3855/SYT-NVD V/v thông báo thu hồi thuốc Trimoxtal, SĐK: VD-20158-13.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

Thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuốc viên nén bao phim Trimoxtal 500/250, SĐK: VD-20158-13, số lô: 0040518, NSX: 08/05/2018, HD: 08/05/2021 do Công ty CP Dược Minh Hải sản xuất.

Lý do thu hồi: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định tính Sulbactam natri.

Chi tiết vui lòng Click tại đây để xem Công văn đính kèm.

Tân trọng thông báo!

:: Thông báo thu hồi thuốc Viên nang mềm Dacodex

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4695/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chất lượng.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

Thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Viên nang mềm Dacodex, SĐK: VD-11224-10, số lô: 030220, NSX: 26/02/2020, HD: 26/02/2023 do Công ty CP Dược - Vật tư y tế Hải Dương sản xuất.

Lý do thu hồi: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Tính chất (vi phạm mức độ 3)

Chi tiết vui lòng Click tại đây để xem Công văn đính kèm.

Trân trọng thông báo!

:: Thông báo thu hồi thuốc Atibutrex

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4765/SYT-NVD V/v Thông báo thu hồi thuốc Atibutrex vi phạm mức độ 2.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

Thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền Atibutrex, SĐK: VD-26752-17, số lô: 2020001, NSX: 10/4/2020, HD: 09/4/2022 do Công ty CP Dược phẩm An Thiên sản xuất.

Lý do thu hồi: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Tính chất (vi phạm mức độ 2)

Chi tiết vui lòng Click tại đây để xem Công văn đính kèm.

Trân trọng thông báo!

:: Thông báo thu hồi thuốc Sedtyl, lô 03M19, lô 02L19

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4921/SYT-NVD V/v thông báo thu hồi thuốc Sedtyl, lô 03M19, lô 02L19.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

Thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Viên nén bao phim Sedtyl (Desloratadin 5mg), SĐK: VD-25077-16 (số lô: 03M19, NSX: 25/11/2019, HD: 25/11/2022 và số lô: 02L19, NSX: 14/10/2019, HD: 14/10/2022) do Công ty TNHH BRV Healthcare sản xuất.

Lý do thu hồi:

- Đối với số lô 03M19: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Tạp chất liên quan.

- Đối với số lô 02L19: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hào tan và Tạp chất liên quan (vi phạm mức độ 2).

Chi tiết vui lòng Click tại đây để xem Công văn đính kèm.

Trân trọng thông báo!

:: Thuốc viên nén Pharcoter; SĐK: VD-14429-11; lô: 18047

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 60/SYT-NVD V/v thuốc viên nén Pharcoter; SĐK: VD-14429-11; lô: 18047

Căn cứ vào các Quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam;

Thực hiện Công văn số 18922/QLD-CL ngày 29/12/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thuốc viên nén Pharcoter; SĐK: VD-14429-11; lô: 18047.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người dùng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo: Không kinh doanh, phân phối và sử dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sản phẩm trên nhãn ghi Thuốc uống viên nén Pharcoter (Codein base 10mg; Terpin hydrat 100mg), SĐK: VD-14429-11, số lô: 18047, NSX: 151219, HD: 15/12/2022, Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 (Pharbaco) sản xuất.

Chi tiết vui lòng Click tại đây để xem Công văn đính kèm.

Trân trọng thông báo!

:: Thuốc viên nén Salbutamol 2mg

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 227/SYT-NVD V/v thuốc viên nén Salbutamol 2mg

Căn cứ vào các Quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam;

Thực hiện Công văn số 36/QLD-CL ngày 06/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc thuốc viên nén Sabumol 2mg. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người dùng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn không kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc trên nhãn ghi viên nén Sabumol 2mg, số lô: 91719; HD: 12/2022, nhà sản xuất Laboratorires Ephac Co., Ltd (Cambodge). Lý do: Mẫu thuốc không có thông tin về số giấy đăng ký lưu hành thuốc, nước sản xuất, cơ sở nhập khẩu và không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều hàm lượng, định lượng. Như vậy mẫu thuốc trên nhãn ghi viên nén Sabumol 2mg, số lô: 91719; HD: 12/2022 nêu trên là thuốc giả.

2. Các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kiểm tra, thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 20/02/2021.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng thuốc trên nhãn ghi viên nén Sabumol 2mg, số lô: 91719; HD: 12/2022, nhà sản xuất Laboratorires Ephac Co., Ltd (Cambodge).

4. Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Quản lý hành nghề y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

Chi tiết vui lòng Click tại đây để xem Công văn đính kèm.

Trân trọng thông báo!

:: Thông báo thu hồi thuốc tiêm B - COMENE vi phạm mức độ 2

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 228/SYT-NVD V/v Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2

             Kính gửi: - Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; Các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc trên địa bàn.

Căn cứ vào các Quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam;

Thực hiện Công văn số 35/QLD-CL ngày 06/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người dùng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

1. Thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lô thuốc tiêm B - COMENE (Mỗi ống 2 ml có chứa: Vitamin B1 10mg; Vitamin B2 4mg; Vitamin B5 6mg; Vitamin B6 4mg; Vitamin PP 40mg), SĐK: VN-18188-14, Số lô: 190811; ngày sản xuất: 11/08/2019; hạn dùng: 10/08/2022 do Công ty Zhangjiakou Kaiwei pharmaceutical Co., Ltd (China) sản xuất, Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex nhập khẩu. Lý do: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định lượng Vitamin B1, B6, B5 theo tiêu chuẩn cơ sở (vi phạm mức độ 2).

2. Các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kiểm tra, thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 20/02/2021.

3. Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Quản lý hành nghề y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

Chi tiết vui lòng Click tại đây để xem Công văn đính kèm.

Trân trọng thông báo!

:: Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 232/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

              Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ các Quy định về quản lý mỹ phẩm hiện hành của Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 138/QLD-MP ngày 13/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng mỹ phẩm, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lô mỹ phẩm “SK8 Nano Whitening Nourishing Body Cleanser” (Số lô: ZR03; NSX:12.10.2020; Hạn dùng: 12.10.2023; Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 121829/20/CBMP- QLD cấp ngày 03/4/2020) do Công ty cổ phần sản xuất thương mại Frecos Á Châu nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

2. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kiểm tra, thu hồi mỹ phẩm nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 20/02/2021.

3. Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Quản lý hành nghề y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

Chi tiết vui lòng Click tại đây để xem Công văn đính kèm.

Trân trọng thông báo!

:: Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Kem thoa mặt IQ (IQ Vitamin E whitening melasma cream) không đạt chất lượng.

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 232/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

           Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ các Quy định về quản lý mỹ phẩm hiện hành của Việt Nam; Căn cứ Công văn số 150/QLD-MP ngày 13/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng mỹ phẩm, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lô mỹ phẩm Kem thoa mặt IQ (IQ Vitamin E whitening melasma cream), trên nhãn sản phẩm ghi các nội dung: “ngày sản xuất: 10/02/2020; hạn sử dụng: 10/02/2023; SĐK: 0052/01/QLD-CL, sản xuất theo TCCB: 004755/18/CBMP-HCM; do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vương Kim Long sản xuất”. Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (chỉ tiêu Thủy ngân); Nhãn sản phẩm không ghi số lô sản phẩm theo quy định.

2. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kiểm tra, thu hồi mỹ phẩm nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 20/02/2021

3. Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Quản lý hành nghề y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

Chi tiết vui lòng Click tại đây để xem Công văn đính kèm.

Trân trọng thông báo!

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

YD CO TRUYEN 2

VKN ATVSTP

 

 

 

 
1

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3810.247     

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://kiemnghiemdanang.vn

 

TIN NHIEM WEB