THÔNG TIN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CHỨNG CHỈ ISO/IEC 17025

QUẢNG CÁO

tramatco
 

PHIEU YCKN

- Danh mục Dược liệu đối chiếu

DANH MỤC DƯỢC LIỆU CHUẨN ĐỐI CHIẾU CÓ TẠI TRUNG TÂM (Cập nhật ngày 22/8/2016)  

 1. Actiso (Lá) Folium Cynarae scolymi
 2. Ba kích (Rễ) Radix Morindae officinalis
 3. Bạc hà (Toàn cây) Herba menthae
 4. Bạch chỉ (Rễ) Radix Angelicae dahuricae
 5. Bạch thược (Rễ) Radix Paeoniae lactiflorae
 6. Bạch truật (Thân rễ) Rhizoma Atractylodis macrocephalae
 7. Cam thảo (Rễ) Radix Glycyrrhiae
 8. Cát cánh (rễ) Radix Platycodi
 9. Câu kỷ tử (Quả) Fructus Lycii
 10. Cẩu tích (Thân rễ) Rhizoma Cibotii
 11. Chi tử (Quả) Fructus Gardeniae Jasminoidis
 12. Cốt toái bổ (Thân rễ) Rhizoma drynariae
 13. Cúc hoa vàng Flos Chysanthemi Indici
 14. Đại hoàng (Thân rễ) Rhizoma Rhei
 15. Đan sâm (Rễ) Radix Salviae miltiorrhizae
 16. Đảng sâm (Rễ) Radix Codonopsis pilosulae
 17. Đào (Hạt) Semen Pruni
 18. Địa Hoàng (Rễ) Radix Rhemanniae glutinosae
 19. Diệp hạ châu đắng (Toàn cây) Herba Phyllanthi amari
 20. Đinh lăng Polyscias fruticosa Araliaceae
 21. Đỗ trọng (Vỏ thân) Cortex Eucommiae
 22. Độc hoạt (Rễ) Radix Angelicae
 23. Đương quy (Rễ) Radix Angelicae sinensis
 24. Gừng (Thân rễ) Rhizoma Zingiberis
 25. Hà thủ ô đỏ (Rễ) Radix Fallopiae multiflorae
 26. Hoài sơn (Củ) Tuber Dioscoreae persimilis
 27. Hoàng bá (Vỏ thân) Cortex Pellodendri
 28. Hoàng cầm (Vỏ thân) Cortex Scutellariae
 29. Hoàng kỳ (Rễ) Radix Astragali membranacei
 30. Hoàng liên (Thân rễ) Rhizoma Coptidis
 31. Hồng hoa (Hoa) Flos Carthami tinctorii
 32. Hương phụ (Thân rễ) Rhizoma cyperi
 33. Huyền sâm (Rễ) Radix Scrophulariae
 34. Ích mẫu (Phần trên mặt đất) Herba Leonuri japonici
 35. Kim ngân hoa Flos Lonicerae
 36. Kim tiền thảo Herba Desmodii styracifolii
 37. Mộc hương (Rễ) Radix Saussureae
 38. Ngải cứu (Ngọn thân) Herba Artemisiae vulgaris
 39. Nghệ (Thân rễ) Rhizoma Curcumae Longae
 40. Ngưu tất (Rễ) Radix Achyranthis Bidentatae
 41. Phòng phong (Rễ) Radix Ledebouriellae Sesloidis
 42. Phục linh Poria
 43. Tam thất (Rễ củ) Radix Panasis notoginseng
 44. Tần giao (Rễ) Radix Gentianae
 45. Thiên ma (Thân rễ) Rhizoma Gastrodiae elatae
 46. Thổ phục linh (Thân rễ) Rhizoma Smilacis glabrae
 47. Thỏ ty tử (Hạt) Semen Cuscutae
 48. Thương truật (Thân rễ) Rhizoma Atractylodis
 49. Trạch tả (Thân rễ) Rhizoma Alismatis
 50. Tục đoạn (Rễ) Radix Dipsaci
 51. Viễn chí (Rễ) Radix Polygalae
 52. Xuyên bối mẫu (Thân hành) Bulbus Fritilariae
 53. Xuyên khung (Thân rễ) Rhizoma Ligustici wallichii
 54. Ý dĩ (Hạt) Semen Coicis

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

YD CO TRUYEN 2

VKN ATVSTP

 

 

 

 
1

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3810.247     

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://kiemnghiemdanang.vn

 

TIN NHIEM WEB