THÔNG TIN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CHỨNG CHỈ ISO/IEC 17025

QUẢNG CÁO

tramatco
 

PHIEU YCKN

- Phiếu yêu cầu kiểm nghiệm

       Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-TTKN ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Hồ sơ, thủ tục Dịch vụ gửi mẫu kiểm nghiệm đạt mức độ 2. Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các Quý khách hàng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi mẫu kiểm nghiệm vui lòng download Phiếu yêu cầu kiểm nghiệm theo file đính kèm. Mẫu gửi và Phiếu yêu cầu kiểm nghiệm có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng
118 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3810.247

        Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng (TTKNĐN) phấn đấu trở thành một tổ chức có chất lượng hàng đầu về cung cấp các dịch vụ kỹ thuật Kiểm nghiệm Thuốc và Mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - một Trung tâm phân tích đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu chính đáng của khách hàng; tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Để thực hiện tốt điều này Trung tâm thực hiện các chính sách sau:

        - Vì lợi ích chung của xã hội, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, quản lý và nguồn nhân lực của phòng thí nghiệm; đảm bảo các kết quả phân tích, thử nghiệm chính xác và tin cậy;

         - Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025;

         - Tôn trọng, bình đẳng với mọi khách hàng; đảm bảo hoạt động phân tích, thử nghiệm chính xác, khách quan và trung thực.

 Mục tiêu chất lượng của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng: Chính xác, khách quan, trung thực và thành thạo trong kỹ thuật; không ngừng nâng cao năng lực thử nghiệm”.

Download các biểu mẫu đính kèm:

PHIẾU YÊU CẦU KIỂM NGHIỆM (File PDF). 

PHIẾU YÊU CẦU KIỂM NGHIỆM (File Word).

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI MẪU KIỂM NGHIỆM.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC YÊU CẦU LẤY MẪU KIỂM NGHIỆM.

PHIẾU YÊU CẦU LẤY MẪU.

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

YD CO TRUYEN 2

VKN ATVSTP

 

 

 

 
1

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3810.247     

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://kiemnghiemdanang.vn

 

TIN NHIEM WEB