THÔNG TIN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CHỨNG CHỈ ISO/IEC 17025

QUẢNG CÁO

tramatco
 

PHIEU YCKN

:: Thông tin - Thông báo

:: THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2024

                                                              THÔNG BÁO

Về kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-SNV ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024;

Căn cứ Biên bản số 3279/BB-HĐXT ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024 về việc họp thông qua kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024;

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024 thông báo một số nội dung sau:

1. Danh sách tổng hợp kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2024: Phụ lục đính kèm

2. Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024 tiếp nhận ý kiến, phản ánh kiến nghị, khiếu nại về kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024 (nếu có) trong thời gian 05 ngày, từ ngày 28/6/2024 đến hết ngày 02/7/2024 tại phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế (tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng).

Sau thời gian quy định trên, Sở Y tế sẽ tiến hành lập thủ tục và trình cấp thẩm quyền phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024.

Trên đây là thông báo các nội dung về kết quả của thí sinh tham dự xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng./.

CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ XEM CÔNG VĂN GỐC

Phụ lục  dính kèm

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

YD CO TRUYEN 2

VKN ATVSTP

 

 

 

 
1

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3810.247     

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://kiemnghiemdanang.vn

 

TIN NHIEM WEB