THÔNG TIN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CHỨNG CHỈ ISO/IEC 17025

QUẢNG CÁO

tramatco
 

PHIEU YCKN

:: Thông tin - Thông báo

:: THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2024

                                                                THÔNG BÁO

Về danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-SNV ngày 05/03/2024 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024;

Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024 thông báo một số nội dung sau:

1. Danh sách thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024:

- Tổng hợp danh sách thí sinh tham dự xét tuyển năm 2024:120 thí sinh

- Danh sách thí sinh sát hạch ngoại ngữ: 24 thí sinh

(Danh sách cụ thể tại Phụ lục 01, 02 đính kèm)

2. Thời gian nộp lệ phí dự tuyển

- Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/người (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính)

- Thời gian và địa điểm nộp lệ phí: 02 ngày, vào lúc 8 giờ ngày 15/5/2024 và ngày 16/5/2024 tại Sở Y tế, tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng (tầng 23).

3. Hình thức, Thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch ngoại ngữ

a) Hình thức tổ chức sát hạch ngoại ngữ: Làm bài trắc nghiệm.

b) Thời gian: 01 buổi, dự kiến vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 21/5/2024

c) Địa điểm: Hội trường Trung tâm Kiểm nghiệm, số 118 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng;

d) Trình độ: Tiếng Anh bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Thí sinh mang theo Căn cước công dân để đối chiếu khi tham dự kiểm tra sát hạch.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024 thông báo đến các Ban giúp việc của Hội đồng và các thí sinh dự tuyển được biết và thực hiện./.

CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ XEM CÔNG VĂN GỐC

Phụ lục 1 dính kèm;

Phục lục 2 đính kèm.

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

YD CO TRUYEN 2

VKN ATVSTP

 

 

 

 
1

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3810.247     

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://kiemnghiemdanang.vn

 

TIN NHIEM WEB