THÔNG TIN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CHỨNG CHỈ ISO/IEC 17025

CHUNGCHICONGNHAN

QUẢNG CÁO

tramatco
 

LƯỢT TRUY CẬP

715031
Hôm nay
Hôm qua
This Month
Last Month
229
206
9651
88911

PHIEU YCKN

:: Giới thiệu chung.

Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm được sản xuất, tồn trữ, lưu hành và sử dụng tại địa phương.

Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng đã được Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận PTN đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 trong lĩnh vực dược từ 6/2016. Thực hện Chuyển đổi sang phiên bản ISO/IEC 17025:2017 từ 07/2018.

 

Tên tiếng Việt: Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng.

Tên tiếng Anh: Da Nang Quality Control Center.

Tên viết tắt: TTKNĐN

Lô gô:

LOGO CHINH

            - Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236.3810247 - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

- Website: kiemnghiemdanang.vn

            Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm:

            - Ngày 30/9/1976, Trạm Kiểm nghiệm Dược phẩm Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trạm KNDP Khu Trung Trung Bộ (K65) đã hoạt động trên chiến khu trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, trực thuộc Ty Y tế Quảng Nam Đà Nẵng;

            - Tháng 3 năm 1996, Trung tâm Kiểm Nghiệm Dược phẩm Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập trực thuộc Sở Y tế Quảng Nam Đà Nẵng;

            - Đến năm 1997, sau khi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được chia tách thành 2 đơn vị hành chính: Thành phố Đà Nẵng trực thuộc TW và tỉnh Quảng Nam. Trung tâm Kiểm định Dược phẩm - Mỹ phẩm - Vật tư Y tế thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 263/QĐ-UB ngày 05/02/1997 trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

            - Đến năm 1999, được đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số: 135/1999/QĐ-UB ngày 23/11/1999;

            - Đến năm 2008, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số: 10307/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm được sản xuất, tồn trữ, lưu hành và sử dụng tại địa phương.

Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng đã được Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận PTN đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 trong lĩnh vực dược từ 6/2016. Thực hện Chuyển đổi sang phiên bảnISO/IEC 17025:2017 từ 07/2018.

 

 

 

 

Tên tiếng Việt: Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng.

Tên tiếng Anh: Da Nang Quality Control Center.

Tên viết tắt: TTKNĐN

Lô gô:

 

 

 

- Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236.3810247 - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

- Website: kiemnghiemdanang.vn

        Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm như sau:

          - Ngày 30/9/1976, Trạm Kiểm nghiệm Dược phẩm Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trạm KNDP Khu Trung Trung Bộ (K65) đã hoạt động trên chiến khu trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, trực thuộc Ty Y tế Quảng Nam Đà Nẵng;

          - Tháng 3 năm 1996, Trung tâm Kiểm Nghiệm Dược phẩm Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập trực thuộc Sở Y tế Quảng Nam Đà Nẵng;

          - Đến năm 1997, sau khi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được chia tách thành 2 đơn vị hành chính: Thành phố Đà Nẵng trực thuộc TW và tỉnh Quảng Nam. Trung tâm Kiểm định Dược phẩm - Mỹ phẩm - Vật tư Y tế thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 263/QĐ-UB ngày 05/02/1997 trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

          - Đến năm 1999, được đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số: 135/1999/QĐ-UB ngày 23/11/1999;

          - Đến năm 2008, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng theo Quyết định số: 10307/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

YD CO TRUYEN 2

VKN ATVSTP

 

 

 

  
LOGO CHINHTRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3810.247     
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://kiemnghiemdanang.vn
 
TIN NHIEM WEB