THÔNG TIN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CHỨNG CHỈ ISO/IEC 17025

QUẢNG CÁO

tramatco
 

PHIEU YCKN

VĂN BẢN PHÁP QUY

1. Luật Dược:105/2016/QH13. Có hiệu lực từ 01/01/2017.

2. Nghị định: 54/2017/NĐ-CP. Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật dược. Có hiệu lực từ 01/7/2017.

3. Nghị định: 155/2018/NĐ-CP. Sửa đổi, bổ dung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Có hiệu lực từ 12/11/2018.

4. Thông tư: 20/2017/TT-BYT. Thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Có hiệu lực từ 01/7/2017.

5. Thông tư: 42/2017/TT-BYT. Thông tư Ban hành danh mục dược liệu độc làm thuốc. Có hiệu lực từ 28/12/2017.

6. Thông tư: 07//2018/TT-BYT. Quy định chi tiết một số Điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật dược. Có hiệu lực từ 01/6/2018.

7. Thông tư:  02/2018/TT-BYT. Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Có hiệu lực từ 08/3/2018.

8. Thông tư: 03/2018/TT-BYT. Quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Có hiệu lực từ 26/3/2018.

9. Thông tư: 11/2018/TT-BYT. Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Có hiệu lực từ 20/6/2018.

10. Thông tư: 13/2018/TT-BYT. Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyềnCó hiệu lực từ 30/6/2018.

11. Thông tư: 06/2011/TT-BYT. Quy định về quản lý mỹ phẩm. 

12. Thông tư: 19/2018/TT-BYT. Thông tư Ban hành danh mục thuốc thiết yếu. Có hiệu lực từ 15/10/2018.

12. Thông tư: 21/2018/TT-BYT. Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu. Có hiệu lực từ 28/10/2018.

13. Thông tư: 36/2018/TT-BYT. Quy định về Thực hành tốt Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Có hiệu lực từ 10/01/2019.

 

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

YD CO TRUYEN 2

VKN ATVSTP

 

 

 

 
1

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3810.247     

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://kiemnghiemdanang.vn

 

TIN NHIEM WEB